Bild nr. Artikel Artikel nr.    
         
1v Hytthörn yttre vänster T12001    
1h Hytthörn yttre höger T12002    
2v Hytthörn inre vänster T12003    
2h Hytthörn inre höger T12004    
3v Panel vänster T120 05    
3h Panel höger T12006    
4 Stegplatta nedre hö/vä T12007    
5 Stegplatta övre hö/vä T12008    
6 Frontlucka T12009    
7 Skyltpanel T12010    
8 Stötfångarkåpa mitten T12011    
9h Stötfångarkåpa höger hörn T12012    
9v Stötfångarkåpa vänster hörn T12013    
10v Bakljus med nummerbelysning vänster T106 31    
10h Bakljus med nummerbelysning höger T10632    
11v Täckkåpa övre fotsteg vänster T12014    
11h Täckkåpa övre fotsteg höger T12015    
12h Fotstegskåpa höger T12016    
12v Fotstegskåpa vänster T12017    
13h Lamphus höger T12018    
13v Lamphus vänster T12019    
14 Frontskydd nedre grill T12020    
15 Nät till frontlucka övre T12021    
16 Nät till frontlucka mitten T12022    
17 Nät till frontlucka nedre T12023    
18 Nät till frontskydd nedre grill T12024    
19v Dim och spotljus vänster T10 651 Dim LED vänster  T1 0657
19h Dim och spotljus höger T10652
Dim LED höger
T10658
20v Strålkastare inkl. blinkers vänster T10641 Blinkers vänster T10643 
20h Strålkastare inkl. blinkers höger T10642 Blinkers höger T10644
21v Huvudbackspegel inkl. vidvinkel vänster T10601    
21h Huvudbackspegel inkl. vidvinkel höger T10602    
22a Stänkskärm hytt, vä fram/hö bak T120 26    
22b Stänkskärm hytt, hö fram/vä bak T12027    
23v Handtag vänster T12 029    
23h Handtag höger T12031    

 

 

Scania 4-serie

T12001 - Hytthörn yttre vänster

Passar till:

Scania 4-serie

 

Vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 2 350,00 kr

T12002 - Hytthörn yttre höger

Passar till:

Scania 4-serie

 

Höger

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 2 350,00 kr

T12003 - Hytthörn inre vänster

Passar till:

Scania 4-serie

 

Vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 290,00 kr

T12004 - Hytthörn inre höger

Passar till:

Scania 4-serie

 

Höger

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 290,00 kr

T12005 - Panel vänster

Passar till:

Scania 4-serie

 

Vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 295,00 kr

T12006 - Panel höger

Passar till:

Scania 4-serie

 

Höger

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 295,00 kr

T12007 - Stegplatta nedre Hö/Vä

Passar till:

Scania 4-serie

 

Samma höger och vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 495,00 kr

T12008 - Stegplatta övre Hö/Vä

Passar till: Scania 4-serie

 

Samma höger och vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 495,00 kr

T12009 - Frontlucka

Passar till:

Scania 4-serie

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 2 960,00 kr

T12010 - Skyltpanel

Passar till:

Scania 4-serie

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 1 490,00 kr

T12011 - Stötfångarkåpa mitten

Passar till:

Scania 4-serie

 

Mittendel

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 1 950,00 kr

T12012 - Stötfångarkåpa höger hörn

Passar till:

Scania 4-serie

 

Höger hörn

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 1 580,00 kr

T12013 - Stötfångarkåpa vänster hörn

Passar till:

Scania 4-serie

 

Vänster hörn

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 1 580,00 kr

T12014 - Täckkåpa övre fotsteg vänster

Passar till:

Scania 4-serie

 

Vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 450,00 kr

T12015 - Täckkåpa övre fotsteg höger

Passar till:

Scania 4-serie

 

Höger

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 450,00 kr

T12016 - Fotstegskåpa höger

Passar till:

Scania 4-serie

 

Höger

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 270,00 kr

T12017 - Fotstegskåpa vänster

Passar till:

Scania 4-serie

 

Vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 270,00 kr

T12018 - Lamphus höger

Passar till:

Scania 4-serie

 

Höger

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 1 250,00 kr

T12019 - Lamphus vänster

Passar till:

Scania 4-serie

 

Vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 1 250,00 kr

T12020 - Frontskydd grill nedre

Passar till:

Scania 4-serie

 

Nedre grill

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 2 080,00 kr

T12021 - Nät frontlucka övre

Passar till:

Scania 4-serie

 

Övre nät

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 630,00 kr

T12022 - Nät frontlucka mitten

Passar till:

Scania 4-serie

 

Nät mittendel

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 670,00 kr

T12023 - Nät frontlucka nedre

Passar till:

Scania 4-serie

 

Nät nedre del

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 790,00 kr

T12024 - Nät frontskydd nedre grill

Passar till:

Scania 4-serie

 

Nät till frontskydd nedre grill

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 860,00 kr

T12029 - Dörrhandtag vänster

Passar till:

Scania 4-serie, R-serie

 

Vänster

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 770,00 kr

T12031 - Dörrhandtag höger

Passar till:

Scania 4-serie, R-serie

 

Höger

 

 

*Bilmärke, Referens- och OE-nummer anges endast för referens och innebär inte att produkterna är originaldelar.

Ditt pris: 790,00 kr